szybkie pozyczki

Niepokój, lęk, niepewność, obawa oraz poczucie dezorientacji i opuszczenia. To słowa, którymi rodzice dzieci z autyzmem opisują czas oczekiwania na diagnozę. Niektórzy z nich czekają na rozpoznanie ponad rok. Szacuje się, że wśród urodzonych w 2014 roku w Polsce dzieci, aż 1500 uzyska diagnozę autyzmu. Niestety, u większości rozpoznanie zaburzenia nastąpi dopiero około 6 roku życia lub później, co znacznie zmniejszy szanse na samodzielne życie.

Program wczesnego wykrywania autyzmu ma umożliwić ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci. Pozwoli na zakwalifikowanie części z nich do grupy ryzyka zaburzeń autystycznych. W efekcie u niektórych z nich będzie możliwe wyłapanie pierwszych - tych najwcześniejszych - objawów zaburzeń spektrum autyzmu. Pozwoli to podjąć jak najszybsze działania, aby zminimalizować ich skutki. Szybka diagnoza to dla nich szansa na samodzielne życie.

Przekaż darowiznę na program wczesnego wykrywania autyzmu. Szybko! Zwolnij autyzm.

WPISZ DOWOLNĄ KWOTĘ

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

30

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

50

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: biegiemnapomoc@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001