Drukuj
Odsłony: 12141

Zarządzający serwisem

Serwis internetowy działający pod domeną http://biegiemnapomoc.pl/ (dalej: Serwis), prowadzony jest przez: Fundację SYNAPSIS (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie 02-085, ul. Ondraszka 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000045919, NIP: 526 030 25 22, REGON: 001411277; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 825 87 42.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.

Fundacja prezentuje w Serwisie informacje o akcji "Biegiem na pomoc", która łączy aktywność sportową z niesieniem pomocy osobom z autyzmem, w tym:

  1. informacje o akcji "Biegiem na pomoc"
  2. informacje o możliwościach włączania się w akcję "Biegiem na pomoc"
  3. informacje o autyzmie
  4. informacje o działalności Fundacji SYNAPSIS
  5. informacje o sposobie przekazywania darowizn na rzecz Fundacji SYNAPSIS
  6. informacji o współpracy z portalem społecznościowym www.pulsstory.com

Serwis umożliwia wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online oraz daje możliwość regularnego wsparcia w postaci realizacji stałego zlecenia lub pojedynczej wpłaty.

Udostępnianie materiałów i publikacji w Serwisie Fundacji

Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Fundację jako „do pobrania", mogą być kopiowane przez jego użytkowników. Materiały te są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL). Zgodnie z treścią licencji należy odpowiednio oznaczyć autorstwo utworu, podać odnośnik do licencji i wskazać zmiany, jeśli takie zostały dokonane. Można tego dokonać w dowolny rozsądny sposób, o ile nie sugeruje się udzielenia przez licencjodawcę aprobaty dla siebie lub swojego sposobu wykorzystania licencjonowanego utworu. Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych. Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści. Pełna treść licencji:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/.

Informujemy, iż nazwa i logo Fundacji są chronione prawnie.

Płatności online

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych a w szczególności wczesnego wykrywania i terapii małych dzieci z autyzmem. Fundacja SYNAPSIS jest organizacją pożytku publicznego od 2004 roku. Darowizna przekazana na rzecz Fundacji SYNAPSIS może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym:

  1. odliczanie od podatku darowizn przekazanych przez osoby fizyczne (PIT);
  2. odliczanie od podatku darowizn przekazanych przez osoby prawne (CIT).
  3. wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, zwany dalej Przelewy24.

Po kliknięciu w okna „przekaż darowiznę" umieszczonych na Serwisie Fundacji, użytkownik zostanie przekierowany na stronę systemu płatności przelewy24, serwisu Przelewy24 www.przelewy24.pl , umożliwiającego dokonanie płatności.
Osoba dokonująca płatności jest zobowiązana do podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Fundację podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).

W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności m.in. za pomocą przelewów elektronicznych (aktualna lista banków współpracujących z Przelewy24 dostępna jest na stronie www.przelewy24.pl ).

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez Przelewy24 określa regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.przelewy24.pl przed rozpoczęciem płatności.

Osoba może również dokonać przelewu darowizny w sposób cykliczny wybierając w swoim banku opcję „stałego zlecenia". I przekazując regularnie darowiznę na rzecz Fundacji SYNAPSIS.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Fundacji oraz ich archiwizacji. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie 02-085, ul. Ondraszka 3.

Użytkownik który chciałby wziąć udział w akcji zbierania „uderzeń serca" dla osób z autyzmem, będzie musiał dokonać rejestracji na portalu www.pulsstory.com. Użytkownik będzie mógł dokonać rejestracji zarówno poprzez okno logowania umieszczone w serwisie www.biegiemnapomoc.pl jak i portal www.pulsstory.com . Administratorem danych zbieranych na portalu www.pulsstory.com w rozumieniu art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest Pulsstory dane do uzupełnienia.

W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.przelewy24.pl , którego administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania, poprawiania oraz ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Postanowienia końcowe

Fundacja SYNAPSIS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.

Regulamin serwisu Fundacji może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.