szybkie pozyczki

„Biegiem na pomoc” to powołana do życia w lipcu 2012 roku akcja Fundacji SYNAPSIS, która łączy aktywność sportową z pomocą osobom z autyzmem. Akcja „Biegiem na pomoc” jest społecznością ludzi aktywnych na polu sportowym oraz społecznym. To ludzie, którzy swojej pasji, jaką jest sport, nadają dodatkowy charytatywny sens i niosą pomoc osobom dotkniętym autyzmem.

Tak jak sportowcy, osoby z autyzmem mają niejeden cel do osiągnięcia, niejedną metę do przekroczenia: od umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego, odpowiadania uśmiechem na uśmiech, komunikowania się, aż po rekord świata, jakim jest umiejętność samodzielnego życia. Ten rekord mogą osiągnąć dzięki wczesnej diagnozie i odpowiedniej terapii.

Dlatego w ramach akcji "Biegiem na pomoc" popularyzujemy rzetelną wiedzę na temat wczesnej diagnozy i terapii oraz zbieramy pieniądze na rozwój "Badabada" Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu. Aż 15% wcześnie zdiagnozowanych maluchów ma szansę na samodzielne życie w przyszłości, a u pozostałych można znacznie ograniczyć skutki niepełnosprawności.

 • 300x300-crop-90-images_djmediatools_nies_wiesc_01
 • 300x300-crop-90-images_djmediatools_nies_wiesc_03
 • 300x300-crop-90-images_djmediatools_sercem2
 • 300x300-crop-90-images_djmediatools_wspierajzbieraj_02
 • 300x300-crop-90-images_djmediatools_wspierajzbieraj_04
 • 300x300-crop-90-images_djmediatools_rodzina

Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Obejmuje specjalistyczną opieką również osoby z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, dom treningowy oraz ośrodek informacyjno-prawny.

Organizacja pracuje z dziećmi i dorosłymi osobami z autyzmem, łącząc oddziaływania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne, logopedyczne i socjalne w jednym procesie postępowania terapeutycznego. Rocznie opieką obejmuje ponad 650 rodzin: od niemowląt po osoby dorosłe. Fundacja jest liderem wśród polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom z autyzmem. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej 2 roku życia, działalności szkoleniowej oraz opracowywaniu modelowych rozwiązań i ich upowszechnianiu. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

www.synapsis.org.pl

 • _MG_4793
 • _MG_4822
 • _MG_4679
 • _MG_4681
 • _MG_4717
 • _MG_4707
 • _MG_4739
 • _MG_4782
 • _MG_4871
 • _MG_4831
 • _MG_4750
 • _MG_4691
 • _MG_4806
 • _MG_4809

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: biegiemnapomoc@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001