Drukuj
Odsłony: 5577

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za wsparcie okazane w 2014 roku osobom z autyzmem w ramach akcji „Biegiem na pomoc". Wasze zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu i zbiórkę środków pozwala nam realizować nowatorski Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada" i zwiększać szanse dzieci z autyzmem na uzyskanie samodzielności.

„Badabada" jest to pierwszy w Polsce program, który zapewnia lekarzom, specjalistom pracującym z dziećmi, a także rodzicom dostęp do innowacyjnych narzędzi umożliwiających kontrolowanie rozwoju dziecka i diagnozowanie autyzmu wcześniej, niż było to możliwe dotychczas.

Zebrane w ramach akcji „Biegiem na pomoc" fundusze pozwoliły dotąd na przeprowadzenie kompleksowej diagnozy u 50 dzieci – 20 z nich już zakończyło proces diagnostyczny, 30 kolejnych zostanie nim objętych w najbliższych miesiącach. Dzięki zebranym funduszom 1200 dzieci objętych zostanie w roku 2015 badaniami przesiewowymi, które pozwolą ocenić, czy konieczna jest dalsza diagnoza.

„Wybiegane" środki pozwolą również na uruchomienie szkoleń dla co najmniej 300 specjalistów – lekarzy pediatrów, psychiatrów i terapeutów – pozwalających im na prowadzenie badań przesiewowych umożliwiających wczesną diagnozę. Szkolenia obejmą swoim zasięgiem teren wszystkich 16 województw.

To dzięki Państwa wsparciu rodzice zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka mogą otrzymać nieodpłatnie fachową pomoc: - Od dawna coś mnie niepokoiło w rozwoju synka, ale wciąż odsuwałam od siebie tę myśl. Inni też mnie uspokajali. Na stronę „Badabada" weszłam dość przypadkowo, buszując w necie. Wypełniłam tam kwestionariusz i... płakałam cały wieczór. Uzyskany wynik oznaczał, że powinnam się zgłosić z dzieckiem na konsultację. Było ciężko. To oczekiwanie... Ale jestem po. Na szczęście to nie autyzm, choć nie wszystko jest też w porządku. Dostałam wskazówki co robić. Wierzę, że się będzie dobrze – mówi mama niespełna dwuletniego synka.

Chcemy, aby w kolejnych latach dostęp do „Badabada" był powszechny na terenie całego kraju oraz objął znacznie większą liczbę dzieci. Dlatego „Biegiem na pomoc" nie przestaje biec. W roku 2015 również będziemy zachęcać wszystkich do łączenia aktywności sportowej z niesieniem realnej pomocy tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Zachęcamy Państwa, abyście pozostali z nami i wraz z nami aktywnie wyprzedzali autyzm u dzieci.

Z wyrazami szacunku,

 Łukasz Kościuczuk  Joanna Grochowska
 Koordynator "Biegiem na pomoc"  Wiceprezes Fundacji SYNAPSIS

Fot. Grzegorz Press