Drukuj
Odsłony: 7408

- Podjęliśmy się niebywale trudnego wyzwania, którego sukces tylko w części zależy od nas. Mamy jednak nadzieję, że dzięki współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i darczyńcami uda nam się osiągnąć cel. A jest nim samodzielne życie tysięcy dzieci zagrożonych autyzmem – tymi słowami Michał Wroniszewski, prezes Fundacji SYNAPSIS relacjonuje postęp budowy nowatorskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu u małych dzieci.

- Pięcioletni program wczesnego wykrywania autyzmu jest realizowany we współpracy z instytucjami z różnych miejsc w Polsce: organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z autyzmem, ośrodkami i poradniami klinicznymi, organami samorządu i administracji publicznej. W ramach programu prowadzone są działania kliniczne, szkoleniowe, rzecznicze, informacyjne, ale także ewaluacyjne i promocyjne. To duże przedsięwzięcie, które wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Jesteśmy przekonani jednak, że warto podjąć ten trud. Przecież stawką jest samodzielne życie dzieci zagrożonych autyzmem – mówi psychiatra Michał Wroniszewski, prezes Fundacji SYNAPSIS.

Uruchomienie programu było możliwe dzięki zrealizowanej w grudniu ubiegłego roku kampanii „Dziecko Ci nie powie ...", podczas której Fundacja SYNAPSIS zebrała ok 400 tys. zł na uruchomienie programu. Obecność kampanii na antenie Trójki w ramach akcji „Święta bez granic 2013" pozwoliła także nagłośnić problem autyzmu.

- Mimo tego, że kampania „Dziecko Ci nie powie ..." miała przede wszystkim charakter fundraisingowy, a właściwe działania informacyjno-edukacyjne programu skierowane do rodziców są jeszcze przed nami, to już teraz odnotowujemy zdecydowanie więcej zgłoszeń od rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci. Niestety, Fundacja SYNAPSIS nie jest w stanie objąć opieką wszystkich. Dlatego jednym z pierwszych działań programu jest wzmocnienie zespołu klinicznego Fundacji oraz zaplanowane na lipiec br. dużego szkolenia dla 120 specjalistów z całej Polski. Stosowania narzędzi umożliwiających wykrywanie bardzo wczesnych objawów nieprawidłowości w zakresie komunikowania się oraz rozwoju społecznego będzie ich uczyć dr Josephine Barbaro z Uniwersytetu La Trobe w Australii – informuje Joanna Grochowska, konsultant merytoryczny programu.

Tegoroczne badania przesiewowe zostaną zrealizowane we współpracy z miejskimi żłobkami w Zielonej Górze, Opolu, Białej Podlaskiej, Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi i Poznaniu. Badania będą prowadzone bezpłatnie przez przeszkolonych pracowników żłobków, a rodzic każdego dziecka po badaniu otrzyma informację zwrotną o jego wyniku i ewentualnej potrzebie konsultacji specjalistycznej w przypadku dzieci, które prezentowałyby niepokojące objawy. Do końca 2014 roku przebadanych zostanie 2000 dzieci.

- Aby dotrzeć z informacjami o programie do jak największej grupy osób, planujemy także uruchomienie we wrześniu strony internetowej programu, na której udostępnione zostaną różnorodne materiały zarówno dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci, jak i profesjonalistów zajmujących się diagnozowaniem i wczesną interwencją. m.in. interaktywne narzędzia do badań przesiewowych dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka – dodaje Grochowska.

- Wczesna diagnoza jest decydująca, ponieważ daje możliwość skorzystania ze specjalistycznej wczesnej interwencji. To zwiększa szanse na pozytywne efekty terapii dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo. Korzyści wczesnej interwencji u dzieci z ASD (ang. autism spectrum disorder) są bezsporne i jeśli rozpocznie się ją dostatecznie wcześnie, to może to pomóc skierować dziecko bliżej typowego toru rozwojowego - tłumaczy Agata Bujnik, kierownik zespołu diagnostycznego małych dzieci.

Szacuje się, że w 2014 roku w Polsce urodzi się ok 400 000 dzieci. 15 000 maluchów z tego rocznika będzie w grupie ryzyka wystąpienia autyzmu. Autyzm zagraża kilkunastu procentom dzieci, których starsze rodzeństwo lub ktoś z rodziny ma diagnozę autyzmu. Zagrożenie autyzmem dotyczy także 25% wcześniaków z wagą urodzeniową poniżej 1500g oraz maluchów z problemami w rozwoju ruchowym w pierwszych miesiącach życia.

- Zakładamy, że w ciągu pięciu najbliższych lat, czyli do końca 2018 roku usługi związane z wczesnym wykrywaniem i wspomaganiem rozwoju będą dostępne każdemu dziecku będącemu w grupie ryzyka wystąpienia autyzmu. Poza tym chcielibyśmy, aby ponad połowa dzieci zagrożonych autyzmem za 5 lat objęta była wczesnym monitorowaniem rozwoju. Osiągnięcie tych rezultatów będzie możliwe jedynie w ramach szerokiej koalicji organizacji pozarządowych, sektora publicznego i darczyńców. Powodzenie naszej inicjatywy w pierwszych latach jest szczególnie mocno związana z tą ostatnią grupą, gdyż dopóki nie zostanie uruchomione stałe finansowanie ze środków publicznych.musimy wciąż poszukiwać środków na kontynuację rozpoczętych działań – tłumaczy Aldona Choma, koordynator programu.

Program wczesnego wykrywania autyzmu jest współfinansowany m.in. ze środków pozyskiwanych w ramach akcji „Biegiem na pomoc".